Meny
Flere valg om Feriehus her
 • Leie betingelse for hytter og leiligheter

  Leieperiode

  Innflytting skjer fra kl 15.00-20.00.

  Utsjekk skjer senest kl 10.00.

  Generelt har alle hus skiftedag lørdag, men unntak kan forekomme. Ved langweekend eller weekend opphold skjer det etter avtale.

  Nøkkel utleveres i resepsjonen på "Bryggjehuset", nede på brygga (mellom våre hus og leiligheter).

  Feriehuset

  Feriehuset og den tilhørende tomt skal til enhver tid høyst bebos av det antall voksne, unge og barn i alderen 2-11 år som huset er stillet til rådighet for. Barn under 2 år medregnes ikke i det samlede antall, idet leietakeren selv må medbringe barneseng og sengetøy.

  Dersom huset blir bebodd av flere enn maksimalt tillat, har feriehusutleier rett til, uten varsel, å bortvise de overskytende personer.

  Det er forbudt å sette opp telt, campingvogner og lignende på, eller ved feriehustomten. Skjer dette blir det krevd umiddelbar fjerning.

  Det er ikke tillatt med husdyr i alle boligne, og det skal bestilles på forhånd. Alle hus er røykfrie.

  Alle sengene har normal sengestørrelse.

  Leiepris

  Prisene er oppgitt i NOK (norske kroner) per hus per uke eller helg (etter avtale). Prisen dekker leie av huset som helhet. Ekstra tilbehør og inventar står gratis til rådighet for leietakeren.

  Med mindre annet er oppgitt, inkluderer prisen strøm og sluttvask.

  Dersom kursen endrer seg mer enn 5 %, er feriehusutleier berettiget til å endre prisen. Meddelelse skal gis til leietaker straks, og leietaker er etter eget valg fristilt, slik at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot hverandre.

  I tilfelle av vesentlig endrede valutaforhold før avtale inngås, har feriehusutleier rett til å underrette leietaker om at prisen er endret.

  Pristilbudet er basert på en ukes opphold. Ankomst senere enn avtalt eller avreise tidligere enn avtalt, berettiger ikke til prisreduksjon med mindre dette er avtalt på forhånd.

  Betaling

  Når du bestiller på nettet, vil systemet kreve betaling med kort, før bookingen gjennomføres.

  Om online-systemet er nede, og du bestiller via mail, sender vi deg en regning på hele beløpet, inklusive obligatorisk slutt vask. Betalingsfrist innen 10 dag fra faktura dato. Dette vil garantere ditt opphold hos oss.

  Dersom full betaling ikke skjer innen frist må vi dessverre kansellere bestillingen uten varsel.

  Avbestilling

  Du kan avbestille din feriebolig, ved å sende e-post til: post@skjoldenbrygge.com
  OBS! Avbestillingen er kun gyldig, når du har mottatt en bekreftelse på avbestilling fra oss.
  Endirng av ankomst/avreise-dato, regnes som avbestilling.

  Avbestilling er vederlagsfritt fram til 30 dager før ankomst.
  29-7 dager før ankomst, må 25% av bekreftet pris betales.
  7-2 dager før ankomst, må 50% av bekreftet pris betales.
  dager før ankomst, må 100% av bekreftet pris betales.

  Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skjoldenbrygge.com

  Dette må du ta med selv

  Barneseng til barn 0-2 år må medbringes.

  Vi har noen reisesenger for utleie.

  Skader

  Leietaker skal behandle feriehuset og området rundt, samt stedets inventar og utemøbler med forsiktighet. Leietakeren skal avlevere feriehuset i samme stand som ved overlevering. Leietakeren er ansvarlig for de skader på feriehuset og dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, og som forvoldes av leietakeren, eller andre, som av leietakeren har fått adgang til feriehuset. Skader som oppstår på feriehuset i løpet av leieperioden skal straks og uten ugrunnet opphold, meddeles feriehusutleier. Reklamasjon som følge av skader oppstått i leieperioden vil, såfremt mangelen er anmeldt eller kan erkjennes ved sedvanlig aktpågivenhet, bli gjort gjeldene innen 2 uker fra leieperiodens avslutning, med mindre leietaker har handlet ansvarsløst.

  Feriehusutleier foretar etter hvert leietakerskifte, og før neste leieforhold, en leietakerskiftekontroll, hvor mangler og skader på feriehuset og dets inventar oppregnes.

  Sluttrengjøring

  Leietaker er forpliktet til å etterlate feriehuset i oppryddet tilstand.

  Sluttrengjøring kommer i tillegg og er obligatorisk.

  Likevel fritar det ikke leietaker for forpliktelsen til å ordne oppvask, tømme kjøleskap, kaste tomgods samt foreta opprydding i og omkring feriehuset før avreise.

  Mangler ved feriehuset, reklamasjon etc.

  Leietaker sin ferie skal ikke ødelegges av små mangler eller feil ved feriehuset og/eller dets inventar. Konstateres slike feil eller mangler, skal feriehusutleier kontaktes umiddelbart. Slik kan eventuell oppretting skje og tap for begge parter begrenses.

  Tekniske installasjoner

  Det finnes mange tekniske installasjoner i feriehuset. Da disse står til gratis rådighet for leietakeren, kan ikke leietakeren gjøre krav ved kortvarige, uforutsette forstyrrelser, skader og utfall. Det samme gjelder rørinstallasjoner og sanitære forhold. I slike tilfeller bes leietaker informere feriehusutleier umiddelbart.

  Spesielle hendelser

  I tilfelle av force majeure henvises til de internasjonalt anerkjente regler.

  Feriehusutleier kan ikke gjøres ansvarlig for insektangrep på huset eller tomten, tyveri og lignende.

  Øvrige opplysninger

  Dersom leietaker inngår en særskilt skriftlig avtale med feriehusutleier som avviker fra de normale leiebetingelser på flere områder, trår ikke disse leiebetingelsene ut av kraft.

  Feriehusene leies ut i den rekkefølgen de reserveres.

  Vi tar forbehold om billed- og trykkfeil.

  Vi har etter beste evne forsøkt å formidle opplysninger så korrekt som mulig.

  Last ned fil

Skjolden Brygge
Telefon: 91803025
post@skjoldenbrygge.com

Motta vårt nyhetsbrev